Energetika

Kotolne, výmenníkové stanice, dodávka tepla v bytových staniciach.

Referencie

Kúpele Turčianske Teplice

Popis : Výmenníková stanica VF II
Systém : Mitsubishi rada FX3U

Kúpele Lúčky

Popis : Riadenie tepelných čerpadiel a energetického systému vykurovania bazénov
Systém : Mitsubishi rada FX3U

NIPEK a.s. Nitra

Popis : Centrálna plynová parná a teplovodná kotolňa so systémom tepelných rekuperátorov spalín z pekárenských pecí, UK a TUV okruhy
Systém : Mitsubishi rada FX3U

Med-Art Bratislava - Podunajské Biskupice

Popis : Distribučný sklad liekov, kotolňa s kaskádou tepelných čerpadiel systému voda - voda s vsakovacím systémom, Riadenie výkonu ponorného čerpadla v studni podľa požadovaného výkonu tepelných čerpadiel
Systém : Mitsubishi Alfa XL2 a menič radu FR-F740

Kúpele Turčianske Teplice

Popis : Aquapark, riadenie technológie výmenníkovej stanice a systému využitia odpadného tepla z bazénových technológií kúpeľov
Systém : Mitsubishi rada FX3U

Aquapark Senec

Popis : Rozšírenie zdroja tepla o tepelné čerpadlá na odpadnú / studničnú vodu 2 x 440KW, okruhy pre vykurovanie
Systém : Mitsubishi Alfa XL2

Vitzenmann Vlkanová

Popis : Plynová kotolňa výrobného závodu, 2 UK, 1 TUV okruh, kaskáda 6 kotolov
Systém : Mitsuvishi rada FX1N

Kúpele Turčianske Teplice

Popis : Riadenie technológie výmenníkovej stanice tepla SPA centrum
Systém : Mitsubishi rada FX3U

Nemocnica a UVTOS Trenčín

Popis : Centrálna plynová kotolňa, 4 OST, dispečerské riadenie, vizualizácia Promotic 6
Systém : Mitsubishi rada FX2N a FX1N, Promotic 6, Merače tepla Kamstrup

Mestský bytový podnik Partizánske

Popis : 3 lokálne plynové kotolne, kondenzačná kotlová technika, UK, TUV okruhy
Systém : Siemens L&S systém PRU

Polyklinika Želiezovce

Popis : Plynová kotolňa s kondenzačnými nástennými kotlami, UK, TUV okruhy
Systém : Mitsubishi rada FX1N

Materská škola s jaslami Komárno

Popis : Plynová kotolňa s nástennými kondenzačnými kotlami, UK a TUV okruhy
Systém : Mitsubishi rada FX1N

Samsung Galanta

Popis : Výrobné haly - kotolňa, VZT, kompresorovňa
Systém : Siemens L&S

Študentský domov UKF Nitra

Popis : Plynová kotolňa študentského domova, 1.6 MWt, 6 UK okruhov, 2 TUV zásobníkové ohrievače, VZT rozvody, kondenzačná technika kotlov
Systém : Mitsubishi rada FX

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra

Popis : Centrálna plynová kotolňa 1.5 MWt, 4 UK oktuhy, 1 TUV 1 VZT
Systém : Mitsubishi rada FX2N

1. Lina Bratislava

Popis : Centrálny dispečing, VZT, UK, TUV, Kotle
Systém : Mitsubishi FX

SOU Stavebné Bratislava

Popis : Kotolňa
Systém : Mitsubishi FX

VWES Nitra

Popis : Centrálny dispečing, Kotolňa
Systém : Mitsubishi FX

KD Velký Cetín

Popis : Centrálna kotolňa pre kultúrny dom, detské jasle, obecný úrad a domov dôchodcov
Systém : Mitsubishi FX

Koliba Production a.s. Bratislava

Popis : Centrálna kotolňa 1.5 MWt, výmenníkové stanice, plynové VZT pre ateliery A1,A3, centrálny dispečing
Systém : Mitsubishi FX, Promotic

DaK Küster Bratislava

Popis : 4 výrobné haly, každá s vlastnou kotolňou a VZT pre administratívne priestory, v halách riadenie vykurovania pomocou plynových infražiaričov, ovládanie vetrania strešných svetlíkov, pre celý areál centrálny ovládací pult.
Systém : Mitsubishi FX

ZŠ Plešivec

Popis : Centrálna plynová kotolňa 0.65 MWt, riadenie teplovzdušného vykurovania dvoch telocviční.
Systém : Mitsubishi FX

SOUP Kravany nad Dunajom

Popis : Centrálna plynová kotolňa 1.2 MWt, 8 malých bytových kotolní.
Systém : Mitsubishi FX, Siemens L&S Albatros

BP Štúrovo

Popis : Centrálna plynová kotolňa na kľúč 15 MWt.
Systém : Siemens Simatic S7-200, centrálny dispečing Promotic

BCT a.s. Dunajská Streda

Popis : Kotolňa
Systém : Satchwell IAC 420

JMF Bratislava, hotel Šverma Demänovská dolina

Popis : Plynová kotolňa 1.8 MWt, kotle FROLING.
Systém : Honeywell Excel 100B