Dispečérske systémy

Vizualizačné systémy poskytujúce komfort zobrazovania i zmeny údajov v riadiacich systémoch. Uživateľ má detailný prehľad o stave ovládaných zariadení. Použitie je vhodné napr. u kotolní s veľkým počtom výmenníkových staníc.

Referencie..