Dispečérske systémy

Vizualizačné systémy poskytujúce komfort zobrazovania i zmeny údajov v riadiacich systémoch. Uživateľ má detailný prehľad o stave ovládaných zariadení. Použitie je vhodné napr. u kotolní s veľkým počtom výmenníkových staníc.

Referencie

Kúpele Piešťany

Popis : Monitoring minerálnych vôd na 4 zdrojoch, záznam do databáz IS IKZ MZ SR
Systém : ICP DAS inteligentné moduly, MOXA prevodníky prenos cez ethernet sieť na PC, záznam do databázy IKŽ a vizualizácia

Korytnica plniareň STOPSTRES

Popis : Monitoring zdroja liečivej vody, riadenie úpravne vody pre plniacu linku, záznam do databázy IS IKŽ MZ SR
Systém : Mitsubishi Alfa XL2, Siemens GSM modemy, SMS prenos, vizualizácia a záznam do databázy IKŽ na PC, Mitsubishi frekvenčné riadnie čerpania vody

Kúpele Lúčky

Popis : Monitoring minerálnych vrtov, zber dát z 2 zdrojov, záznam dát do databáz IS IKŽ MZ SR, riadenie čerpacej stanice na zdroji, vizualizácia
Systém : Mitsubishi rada FX1N, MOXA prevodníky, optická sieť ethernet, vizualizácia

Kúpele Bardejov

Popis : Monitoring minerálnych vôd, 10 zdrojov, záznam pre IS IKŽ MZ SR
Systém : Mitsubishi Alfa XL2, Siemens GSM modemy, SMS prenos dát do centra, Vizualizácia a záznamy dát do IKŽ databázy

Kúpele Trenčianske Teplice

Popis : Monitoring minerálnych prameňov, 5 zdrojov, zápis do databázy IS IKŽ MZ SR
Systém : ICP DAS inteligentné moduly na zber dát, MOXA prevodníky, prenos optickou ethernet sieťou, vizualizácia a zápis dát do databáz IKŽ

Kúpele Vyšné Ružbachy

Popis : Monitoring minerálnych vôd, 1 zdroj, 4 odberné miesta, záznam dát do databázy IS IKŽ MZ SR
Systém : ICP DAS inteligentné moduly na zber dát, MOXA prevodníky prenos cez optickú sieť ethernet, vizualizácia a záznamy na PC

Kúpele Lúčky

Popis : Monitoring minerálnych vôd, 1 zdroj, záznam do databáz IS IKŽ MZ SR
Systém : ICP DAS inteligentné moduly, MOXA prevodník RS 485 / USB na PC, vizualizácia a záznam do databázy IKŽ

Kúpele Turčianske Teplice

Popis : Centrálne riadenie vykurovania , vzduchotechniky a bazénových technológií v celom areále, 2x plynová kotolňa, 3 OST, 8x VZT, 6 bazénov, vizualizácia Promotic 7, monitoring minerálnych prameňov a zápis do databáz IS IKŽ MZ SR
Systém : Mitsubishi rada FX, Promotic 7 vizualizácia, Merače tepla Kamstrup, riadenie čerpadiel meniče Danfos

V.I.Trade a.s. Nitra

Popis : Centrálny dispečing - intranetová web aplikácia, Kotolňa
Systém : Mitsubishi FX

1. Lina Bratislava

Popis : Centrálny dispečing, VZT, UK, TUV, Kotle
Systém : Mitsubishi FX

VWES Nitra

Popis : Centrálny dispečing, Kotolňa
Systém : Mitsubishi FX

Štúdio Koliba Bratislava

Popis : Kotolňa, centrálny dispečing
Systém : Mitsubishi FX2N

Hotel Zobor Nitra

Popis : Kotolňa, centrálny dispečing
Systém : Mitsubishi FX

Rodinný dom Nitra

Popis : Centrálna plynová kotolňa s dvomi kotlami, 6 okruhov UK a VZT, vykurovanie bazénu a príprava TUV, centrálny dispečing
Systém : Mitsubishi FX, centrálny dispečing Promotic

Automatické tlakové stanice

Popis : Riadiace systémy typových tlakových staníc pre zásobovanie vodou - cca 10 ATS
Systém : Mitsubishi FX, dispečing Promotic

BP Štúrovo

Popis : Centrálna plynová kotolňa na kľúč 15 MWt
Systém : Siemens Simatic S7-200, centrálny dispečing Promotic

Mesto Handlová

Popis : 265 výmenníkových staníc a 12 kotolní
Systém : dispečing Promotic

SBD Lučenec

Popis : Plynová kotolňa 3.5 MWt, 11 výmenníkových staníc, dispečing tepelného hospodárstva bytového podniku
Systém : OneSoft SoftControl + 11 Softerm II, vývoj a dodávka vlastného dispečerského systému Ris.X5000

Slovenská sporiteľňa, hotel Horizont Stará Lesná

Popis : Elektro-kotolňa 660 kW, riadenie teploty v spoločenských priestoroch a vo všetkých izbách hotela IRC systémom
Systém : Honeywell Excel 100B, 80B, IRC systém v 60 izbách, Grafická centrála Honeywell XBSi

Nemocnica Veľký Krtíš

Popis : Plynová kotolňa 1.2 MWt, 4 kogeneračné jednotky á 100 kW GASPOWER
Systém : ECS RS01 - 2 DDC stanice, Dispečing D2000 IpeSoft