Kompletné riadenie akvaparkov, bazénových technológií, bazénov, tlakových staníc, čistiarní odpadných vôd, riadenie hladiny v nádržiach či prevzdušňovacích bazénoch.

Referencie: