Delta plus, spol. s.r.o.

Služby | Kontakt

Aqua systémy

Názov akcie :
Thermalpark Dunajská Streda
Popis akcie :
Riadenie bazénových technológií v bazéne Rotunda s termálnou vodou
Použitý systém :
Mitsubishi FX3U

Názov akcie :
Kúpele Turčianske Teplice
Popis akcie :
Dostavba Veľká Fatra II, riadenie bazénové technológie plaveckého bazénu, výmenníková stanica a VZT
Použitý systém :
Misubishi rada FX3U

Názov akcie :
LUCKA Lúka nad Váhom
Popis akcie :
Technológia čerpacích staníc z vrtov, diaľkový prenos dát - 6 km
Použitý systém :
Mitsubishi FX1N, meniče Mitsubishi FR F700

Názov akcie :
Stopstres Korytnica - plniareň
Popis akcie :
Riadenie technológie čerpacej stanice a úpravne vody plniarne
Použitý systém :
Mitsubishi FX1N a menič FR F700

Názov akcie :
Kúpele Lúčky
Popis akcie :
Riadenie bazénových technológií pre wellness bazény
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX3U

Názov akcie :
Kúpele Brusno
Popis akcie :
Riadenie technológií bazénov a wellness centra
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX3U

Názov akcie :
Kúpele Turčianske Teplice
Popis akcie :
Aquapark riadenie bazénových technológií v rekreačných a wellnes bazénoch
Použitý systém :
Mistubishi FX3U

Názov akcie :
Kúpele Turčianske Teplice
Popis akcie :
SPA centrum, riadenie bazénových technológií s termálnou vodou
Použitý systém :
Mitsubishi FX3U, frekvenčné meniče Danfoss VLT6000

Názov akcie :
Úpravňa demi vody KIA Slovensko
Popis akcie :
Tlakové stanice vody v úpravni vody pre výrobný závod
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX1N, Danfos meniče

Názov akcie :
Kúpele Turčianske Teplice
Popis akcie :
Riadenie bazénových technológií pre Smaragdový bazén LD Veľká Fatra
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX2N

Názov akcie :
Aquapark Senec
Popis akcie :
Automatická tlaková stanica - FATS 2+1 CRN 45-4 M FX 5D SP
Použitý systém :
Mitsubishi FX

Názov akcie :
ATS Madunice
Popis akcie :
Automaticka tlakova stanica - FATS M FX 5D SP
Použitý systém :
Mitsubishi FX

Názov akcie :
ATS Sládkovičovo
Popis akcie :
Automaticka tlakova stanica - FATS 14
Použitý systém :
Mitsubishi FX
klikni klikni klikni klikni

Názov akcie :
ČOV Hyundai Trenčín
Popis akcie :
Riadenie malej úpravne odpadných vôd.
Použitý systém :
Mitsubishi Alfa 10

Názov akcie :
ČOV Nay Bratislava
Popis akcie :
Kompletné riadenie čistiarne odpadných vôd.
Použitý systém :
Siemens Simatic S7-200

Názov akcie :
ČOV Nitra
Popis akcie :
Riadenie hladiny v prevzdušňovacom bazéne a regulácia výkonu dúchadiel 3x100 kW.
Použitý systém :
Siemens Simatic S7-200

Názov akcie :
ČOV L.Mikuláš
Popis akcie :
Riadenie výkonu dúchadiel 3x120kW v nádržiach mestskej čistiarne odpadných vôd.
Použitý systém :
Satchwell IAC 400

Názov akcie :
ČOV Myjava
Popis akcie :
Plynová kotolňa a UK systém čistiarne.
Použitý systém :
Satchwell IAC 420

Názov akcie :
Automatické tlakové stanice
Popis akcie :
Automatické riadenie chodu pre tlakové stanice vyrábané v spolupráci s firmou FINTA s.r.o. Nitra
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX1N, Meniče frekvencie Danfos