Delta plus, spol. s.r.o.

Služby | Kontakt

Klimatizácia

Názov akcie :
Vínotéka kaštieľ Mojmírovce
Popis akcie :
Riadenie VZT jednotky pre vínotéku
Použitý systém :
Mitsubishi Alfa XL2

Názov akcie :
Archív dokumentov Železničná polícia Levice
Popis akcie :
VZT pre klimatizáciu archívu dokumentov s riadením vlhkosti a teploty
Použitý systém :
Mitsubishi Alfa XL2

Názov akcie :
ARAL Bratislava
Popis akcie :
Plynová kotolňa a vzduchotechnika objektu čerpacej stanice PHM.
Použitý systém :
Landis & Gyr RWP 80

Názov akcie :
ARAL Košice
Popis akcie :
Plynová kotolňa a vzduchotechnika objektu čerpacej stanice PHM.
Použitý systém :
Landis & Gyr RWP 80

Názov akcie :
ARAL Žilina
Popis akcie :
Plynová kotolňa a vzduchotechnika objektu čerpacej stanice PHM.
Použitý systém :
Landis & Gyr RWP 80