Delta plus, spol. s.r.o.

Služby | Kontakt

Energetika

Názov akcie :
Kúpele Turčianske Teplice
Popis akcie :
výmenníková stanica VF II
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX3U

Názov akcie :
Kúpele Lúčky
Popis akcie :
Riadenie tepelných čerpadiel a energetického systému vykurovania bazénov
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX3U

Názov akcie :
NIPEK a.s. Nitra
Popis akcie :
Centrálna plynová parná a teplovodná kotolňa so systémom tepelných rekuperátorov spalín z pekárenských pecí, UK a TUV okruhy
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX3U

Názov akcie :
Med-Art Bratislava - Podunajské Biskupice
Popis akcie :
Distribučný sklad liekov, kotolňa s kaskádou tepelných čerpadiel systému voda - voda s vsakovacím systémom, Riadenie výkonu ponorného čerpadla v studni podľa požadovaného výkonu tepelných čerpadiel
Použitý systém :
Mitsubishi Alfa XL2 a menič radu FR-F740

Názov akcie :
Kúpele Turčianske Teplice
Popis akcie :
Aquapark, riadenie technológie výmenníkovej stanice a systému využitia odpadného tepla z bazénových technológií kúpeľov
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX3U

Názov akcie :
Aquapark Senec
Popis akcie :
Rozšírenie zdroja tepla o tepelné čerpadlá na odpadnú / studničnú vodu 2 x 440KW, okruhy pre vykurovanie
Použitý systém :
Mitsubishi Alfa XL2

Názov akcie :
Vitzenmann Vlkanová
Popis akcie :
Plynová kotolňa výrobného závodu, 2 UK, 1 TUV okruh, kaskáda 6 kotolov
Použitý systém :
Mitsuvishi rada FX1N

Názov akcie :
Kúpele Turčianske Teplice
Popis akcie :
Riadenie technológie výmenníkovej stanice tepla SPA centrum
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX3U

Názov akcie :
Nemocnica a UVTOS Trenčín
Popis akcie :
Centrálna plynová kotolňa, 4 OST, dispečerské riadenie, vizualizácia Promotic 6
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX2N a FX1N, Promotic 6, Merače tepla Kamstrup

Názov akcie :
Mestský bytový podnik Partizánske
Popis akcie :
3 lokálne plynové kotolne, kondenzačná kotlová technika, UK, TUV okruhy
Použitý systém :
Siemens L&S systém PRU

Názov akcie :
Polyklinika Želiezovce
Popis akcie :
Plynová kotolňa s kondenzačnými nástennými kotlami, UK, TUV okruhy
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX1N

Názov akcie :
Materská škola s jaslami Komárno
Popis akcie :
Plynová kotolňa s nástennými kondenzačnými kotlami, UK a TUV okruhy
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX1N

Názov akcie :
Samsung Galanta
Popis akcie :
Výrobné haly - kotolňa, VZT, kompresorovňa
Použitý systém :
Siemens L&S
klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni

Názov akcie :
Študentský domov UKF Nitra
Popis akcie :
Plynová kotolňa študentského domova, 1.6 MWt, 6 UK okruhov, 2 TUV zásobníkové ohrievače, VZT rozvody, kondenzačná technika kotlov
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX

Názov akcie :
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra
Popis akcie :
Centrálna plynová kotolňa 1.5 MWt, 4 UK oktuhy, 1 TUV 1 VZT
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX2N

Názov akcie :
1. Lina Bratislava
Popis akcie :
Centrálny dispečing, VZT, UK, TUV, Kotle
Použitý systém :
Mitsubishi FX
klikni klikni

Názov akcie :
SOU Stavebné Bratislava
Popis akcie :
Kotolňa
Použitý systém :
Mitsubishi FX
klikni klikni

Názov akcie :
VWES Nitra
Popis akcie :
Centrálny dispečing, Kotolňa
Použitý systém :
Mitsubishi FX
klikni klikni klikni klikni klikni klikni

Názov akcie :
KD Velký Cetín
Popis akcie :
Centrálna kotolňa pre kultúrny dom, detské jasle, obecný úrad a domov dôchodcov
Použitý systém :
Mitsubishi FX

Názov akcie :
Koliba Production a.s. Bratislava
Popis akcie :
Centrálna kotolňa 1.5 MWt, výmenníkové stanice, plynové VZT pre ateliery A1,A3, centrálny dispečing
Použitý systém :
Mitsubishi FX, Promotic
klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni

Názov akcie :
DaK Küster Bratislava
Popis akcie :
4 výrobné haly, každá s vlastnou kotolňou a VZT pre administratívne priestory,
v halách riadenie vykurovania pomocou plynových infražiaričov,
ovládanie vetrania strešných svetlíkov, pre celý areál centrálny ovládací pult.
Použitý systém :
Mitsubishi FX
klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni

Názov akcie :
ZŠ Plešivec
Popis akcie :
Centrálna plynová kotolňa 0.65 MWt, riadenie teplovzdušného vykurovania dvoch telocviční.
Použitý systém :
Mitsubishi FX
klikni klikni klikni klikni klikni

Názov akcie :
SOUP Kravany nad Dunajom
Popis akcie :
Centrálna plynová kotolňa 1.2 MWt, 8 malých bytových kotolní.
Použitý systém :
Mitsubishi FX, Siemens L&S Albatros
klikni klikni klikni klikni klikni klikni

Názov akcie :
BP Štúrovo
Popis akcie :
Centrálna plynová kotolňa na kľúč 15 MWt.
Použitý systém :
Siemens Simatic S7-200, centrálny dispečing Promotic
klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni

Názov akcie :
BCT a.s. Dunajská Streda
Popis akcie :
Kotolňa
Použitý systém :
Satchwell IAC 420
klikni klikni klikni klikni

Názov akcie :
JMF Bratislava
hotel Šverma Demänovská dolina
Popis akcie :
Plynová kotolňa 1.8 MWt, kotle FROLING.
Použitý systém :
Honeywell Excel 100B
klikni klikni klikni klikni