Delta plus, spol. s.r.o.

Služby | Kontakt

Dispečérske systémy

Názov akcie :
Kúpele Piešťany
Popis akcie :
Monitoring minerálnych vôd na 4 zdrojoch, záznam do databáz IS IKZ MZ SR
Použitý systém :
ICP DAS inteligentné moduly, MOXA prevodníky prenos cez ethernet sieť na PC, záznam do databázy IKŽ a vizualizácia

Názov akcie :
Korytnica plniareň STOPSTRES
Popis akcie :
Monitoring zdroja liečivej vody, riadenie úpravne vody pre plniacu linku, záznam do databázy IS IKŽ MZ SR
Použitý systém :
Mitsubishi Alfa XL2, Siemens GSM modemy, SMS prenos, vizualizácia a záznam do databázy IKŽ na PC, Mitsubishi frekvenčné riadnie čerpania vody

Názov akcie :
Kúpele Lúčky
Popis akcie :
Monitoring minerálnych vrtov, zber dát z 2 zdrojov, záznam dát do databáz IS IKŽ MZ SR, riadenie čerpacej stanice na zdroji, vizualizácia
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX1N, MOXA prevodníky, optická sieť ethernet, vizualizácia

Názov akcie :
Kúpele Bardejov
Popis akcie :
Monitoring minerálnych vôd, 10 zdrojov, záznam pre IS IKŽ MZ SR
Použitý systém :
Mitsubishi Alfa XL2, Siemens GSM modemy, SMS prenos dát do centra, Vizualizácia a záznamy dát do IKŽ databázy

Názov akcie :
Kúpele Trenčianske Teplice
Popis akcie :
Monitoring minerálnych prameňov, 5 zdrojov, zápis do databázy IS IKŽ MZ SR
Použitý systém :
ICP DAS inteligentné moduly na zber dát, MOXA prevodníky, prenos optickou ethernet sieťou, vizualizácia a zápis dát do databáz IKŽ

Názov akcie :
Kúpele Vyšné Ružbachy
Popis akcie :
Monitoring minerálnych vôd, 1 zdroj, 4 odberné miesta, záznam dát do databázy IS IKŽ MZ SR
Použitý systém :
ICP DAS inteligentné moduly na zber dát, MOXA prevodníky prenos cez optickú sieť ethernet , vizualizácia a záznamy na PC

Názov akcie :
Kúpele Lúčky
Popis akcie :
Monitoring minerálnych vôd, 1 zdroj, záznam do databáz IS IKŽ MZ SR
Použitý systém :
ICP DAS inteligentné moduly, MOXA prevodník RS 485 / USB na PC, vizualizácia a záznam do databázy IKŽ

Názov akcie :
Kúpele Turčianske Teplice
Popis akcie :
Centrálne riadenie vykurovania , vzduchotechniky a bazénových technológií v celom areále, 2x plynová kotolňa, 3 OST, 8x VZT, 6 bazénov, vizualizácia Promotic 7, monitoring minerálnych prameňov a zápis do databáz IS IKŽ MZ SR
Použitý systém :
Mitsubishi rada FX, Promotic 7 vizualizácia, Merače tepla Kamstrup, riadenie čerpadiel meniče Danfos

Názov akcie :
V.I.Trade a.s. Nitra
Popis akcie :
Centrálny dispečing - intranetová web aplikácia, Kotolňa
Použitý systém :
Mitsubishi FX
klikni klikni klikni

Názov akcie :
1. Lina Bratislava
Popis akcie :
Centrálny dispečing, VZT, UK, TUV, Kotle
Použitý systém :
Mitsubishi FX
klikni klikni klikni klikni

Názov akcie :
VWES Nitra
Popis akcie :
Centrálny dispečing, Kotolňa
Použitý systém :
Mitsubishi FX
klikni klikni klikni

Názov akcie :
Štúdio Koliba Bratislava
Popis akcie :
Kotolňa, centrálny dispečing
Použitý systém :
Mitsubishi FX2N
klikni klikni klikni klikni

Názov akcie :
Hotel Zobor Nitra
Popis akcie :
Kotolňa, centrálny dispečing
Použitý systém :
Mitsubishi FX
klikni

Názov akcie :
Rodinný dom Nitra
Popis akcie :
Centrálna plynová kotolňa s dvomi kotlami, 6 okruhov UK a VZT, vykurovanie bazénu a príprava TUV, centrálny dispečing.
Použitý systém :
Mitsubishi FX, centrálny dispečing Promotic
klikni klikni klikni klikni

Názov akcie :
Automatické tlakové stanice
Popis akcie :
Riadiace systémy typových tlakových staníc pre zásobovanie vodou - cca 10 ATS.
Použitý systém :
Mitsubishi FX, dispečing Promotic
klikni

Názov akcie :
BP Štúrovo
Popis akcie :
Centrálna plynová kotolňa na kľúč 15 MWt.
Použitý systém :
Siemens Simatic S7-200, centrálny dispečing Promotic
klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni klikni

Názov akcie :
Dunajská Streda
Popis akcie :
Použitý systém :
dispečing Promotic
klikni

Názov akcie :
SBD Lučenec
Popis akcie :
Plynová kotolňa 3.5 MWt, 11 výmenníkových staníc, dispečing tepelného hospodárstva bytového podniku.
Použitý systém :
OneSoft SoftControl + 11 Softerm II, vývoj a dodávka vlastného dispečerského systému Ris.X5000
klikni klikni

Názov akcie :
Slovenská sporiteľňa
hotel Horizont Stará Lesná
Popis akcie :
Elektro-kotolňa 660 kW, riadenie teploty v spoločenských priestoroch a vo všetkých izbách hotela IRC systémom.
Použitý systém :
Honeywell Excel 100B, 80B, IRC systém v 60 izbách, Grafická centrála Honeywell XBSi

Názov akcie :
Nemocnica Veľký Krtíš
Popis akcie :
Plynová kotolňa 1.2 MWt, 4 kogeneračné jednotky á 100 kW GASPOWER.
Použitý systém :
ECS RS01 - 2 DDC stanice, Dispečing D2000 IpeSoft