Delta plus, spol. s.r.o.

Služby | Kontakt

Referenčná listina

Názov akcie Popis akcie Použitý systém
1. Lina Bratislava Centrálny dispečing, VZT, UK, TUV, Kotle Mitsubishi FX
Samsung Galanta Výrobné haly - kotolňa, VZT, kompresorovňa Siemens L&S
Plniareň Gjilan (Kosovo) Plniareň minerálnej vody Mitsubishi FX
Plniareň Kláštorná Plniareň minerálnej vody
Aquapark Senec Automatická tlaková stanica - FATS 2+1 CRN 45-4 M FX 5D SP Mitsubishi FX
V.I.Trade a.s. Nitra Centrálny dispečing - intranetová web aplikácia, Kotolňa Mitsubishi FX
SOU Stavebné Bratislava Kotolňa Mitsubishi FX
VWES Nitra Centrálny dispečing, Kotolňa Mitsubishi FX
KD Velký Cetín Kotolňa pre kultúrny dom, detské jasle, obecný úrad a domov dôchodcov Mitsubishi FX
Kappa a.s. Štúrovo VZT Mitsubishi FX
Štúdio Koliba Bratislava Kotolňa, centrálny dispečing Mitsubishi FX2N
ATS Madunice Automaticka tlakova stanica - FATS M FX 5D SP Mitsubishi FX
Hotel Zobor Nitra Kotolňa, centrálny dispečing Mitsubishi FX
ZŠ Plešivec Centrálna plynová kotolňa 0.75 MWt, riadenie kotolne a vykurovanie dvoch telocviční Mitsubishi FX
DaK Küster Bratislava 4 výrobné haly, každá s vlastnou kotolňou a VZT pre administratívne priestory, v halách riadenie vykurovania pomocou plynových infražiaričov, ovládanie vetrania strešných svetlíkov, pre celý areál centrálny ovládací pult. Mitsubishi FX
Colnica Nitra Plynová kotolňa so 4 kotlami Viessmann. Mitsubishi FX
Baňa Nováky Ohrev banských vetrov pomocou geotermálnej vody. Mitsubishi FX
ATS Sládkovičovo Automatická tlaková stanica - FATS 14 Mitsubishi FX
SOUP Kravany nad Dunajom Centrálna plynová kotolňa 1.2 MWt, 8 malých bytových kotolní. Mitsubishi FX, Siemens L&S Albatros
Strojárne Vlkanová Plynová kotolňa so 4 kotlami a okruhy UK a TUV. Mitsubishi Alfa 10, Siemens L&S Albatros
Rodinný dom Nitra Centrálna plynová kotolňa s dvomi kotlami, 6 okruhov UK a VZT, vykurovanie bazénu a príprava TUV. Mitsubishi FX
ARAL Bratislava Plynová kotolňa a vzduchotechnika objektu čerpacej stanice PHM. Landis & Gyr RWP 80
ARAL Košice Plynová kotolňa a vzduchotechnika objektu čerpacej stanice PHM. Landis & Gyr RWP 80
BP Štúrovo Centrálna plynová kotolňa na kľúč
15 MWt.
Siemens Simatic S7-200, centrálny dispečing Promotic
Konzerváreň N.Zámky Riadenie sterilizácie v konzervárni. Mitsubishi Alfa 10
Víno Nitra Výrobná linka šampanského vína. Mitsubishi Alfa 10
Grundfos Dánsko Testovacie linky čerpadiel pre servisné strediská - 20 liniek. Mitsubishi FX
BCT a.s. Dunajská Streda Kotolňa Satchwell IAC 420
BP Štúrovo 9 výmenníkových staníc navzájom prepojených a ovládaných
z jedného miesta.
Siemens Simatic S7-200
ETERA Production, Svätý Peter Riadenie výrobnej linky voskových sviečok. Siemens Simatic S7-200
ČOV Nay Bratislava Kompletné riadenie čistiarne odpadných vôd. Siemens Simatic S7-200
ČOV Nitra Riadenie hladiny v prevzdušňovacom bazéne a regulácia výkonu dúchadiel 3x100 kW. Siemens Simatic S7-200
ARAL Žilina Plynová kotolňa a vzduchotechnika objektu čerpacej stanice PHM. Landis & Gyr RWP 80
SBD Lučenec Plynová kotolňa 3.5 MWt, 11 výmenníkových staníc, dispečing tepelného hospodárstva bytového podniku. OneSoft SoftControl + 11 Softerm II, vývoj a dodávka vlastného dispečerského systému Ris.X5000
Obchodné centrum, Karlova Ves Bratislava Riadenie 9 vzduchotechnických jednotiek a výmenníkovej stanice. Siemens DNC 32D,
2 DDC stanice
Základná škola a maďarské gymnázium Želiezovce 2 plynové kotolne 0.4 MWt, kotle Modratherm. Siemens DNC 32D,
2 DDC stanice
JCP a.s. Štúrovo 6 odovzdávacích staníc. Honeywell Excel 20B, 6 DDC staníc
JMF Bratislava, hotel Šverma Demänovská dolina Plynová kotolňa 1.8 MWt, kotle FROLING. Honeywell Excel 100B
ZEZ Bratislava, diagnostické oddelenie Vývoj špeciálneho software pre monitorovanie prevádzky rôznych energetických zariadení v teplárňach ZEZ. Schlumberger IMP
JMF Bratislava, hotel Magura Ždiar Plynová kotolňa 1.2 MWt, kotle FROLING. Honeywell Excel 100B, Grafická centrála Honeywell XBSi
Slovenská sporiteľňa, hotel Horizont Stará Lesná Elektro-kotolňa 660 kW, riadenie teploty v spoločenských priestoroch a vo všetkých izbách hotela IRC systémom. Honeywell Excel 100B, 80B, IRC systém v 60 izbách, Grafická centrála Honeywell XBSi
BD Bratislava, Tomanová, Vajnory Plynová kotolňa 1.4 MWt, kotle ČKD + APH. ECS RS02
BAZ a.s. Bratislava, závod 02 Devínska N.Ves Plynová kotolňa 15 MWt, kotle ČKD, centrálna výmenníková stanica, 6 vzduchotechnických jednotiek, lokálne VZT vo výrobnej hale. ECS RS01 - sieť 8 DDC staníc, komplexná dodávka tepelného hospodárstva podniku na kľúč
Nemocnica Veľký Krtíž Plynová kotolňa 1.2 MWt, 4 kogeneračné jednotky á 100 kW GASPOWER. ECS RS01 - 2 DDC stanice, Dispečing D2000 IpeSoft