Delta plus, spol. s.r.o.

Služby | Kontakt
 

Naše služby

Od svojho vzniku v roku 1993 sa zameriavame na aplikácie riadiacich a monitorovacích systémov rôznych výrobcov v oblasti výroby a spotreby tepelnej energie. Aplikácie realizujeme ako subdodávateľ projekčných, softwarových a servisných činností, alebo formou dodávok na kľúč spolu s technológiou. V zozname realizovaných akcií sú riadiace systémy výrobcov Honeywell, Mitsubishi, Siemens, Satchwell, Johnson Controls, Landis & Gyr, Schlumberger, ECS a OneSoft.

Aplikácie členíme podľa oblastí použitia :

klikni Energetika
  Kotolne, výmeníkové stanice, dodávka tepla v bytových staniciach.
klikni Výrobné linky
  Riadenie procesov výrobných linkiek typu flaškovní, pekární, výrobu sviečok...
klikni Vzduchotechnika
  Riadenie plynových teplovzdušných jednotiek atď.
klikni Klimatizácia
  Riadenie chladiacich jednotiek a fancoilov.
klikni Aqua systémy
  Kompletné riadenie aquaparkov, bazénových technológií, bazénov, tlakových staníc, čistiarní odpadných vôd, riadenie hladiny v nádržiach či prevzdušňovacích bazénoch.
klikni Dispečérske systémy
  Vizualizačné systémy poskytujúce komfort zobrazovania i zmeny údajov v riadiacich systémoch. Uživateľ má detailný prehľad o stave ovládaných zariadení. Použitie je vhodné napr. u kotolní s väčším počtom výmenníkových staníc.
klikni Referenčná listina
Automatizácia